3 serie Structural Bodywork

Kropppen vår har en fantastisk evne til å tilpasse seg daglige utfordringer. Når vi har skadet oss eller har vondter i muskulaturen, vil kroppen instinktivt søke minste motstands vei, slik at vi kan utføre våre daglige oppgaver med minst mulig ubehag. Dette kaller vi å kompansere. Vi kompanserer ubevist gjennom hele livet og har en unik evne til å venne oss til ubehag og smerte. Vi tror at vondten plutselig forsvinner eller registrere at vondten har flyttet seg ett annet sted i kroppen! Dette er viktige signaler som vi ikke bør ignorere, da dette dreier seg nettopp om å kompansere gjennom ledd. Når vi kommer i 30- 40 års alderen, starten på den velkjente reprasjonsalderen, vil mange oppleve at kompensasjonene gjennom livet har nådd ett mettningspunkt. Man begynner å oppleve kroniske rygg og nakke smerter. En kompensasjon skjer aldri bare ett sted. Kompanserer du feks. for en ankelovertråkk vil det skje en ´domino´ effekt gjennom ankler, knær, hofter, rygg og nakke. Dette må på ett stadie få konsekvenser. Hver eneste dag balansere mennesket sin egen kroppsvekt i forhold til tyngdekraften. 2 føtter skal bære kroppen fremover og øynene vil alltid orientere seg i en horisontal stilling i møte med andre mennesker. Dette betyr at mellom føttene og øynene skjer en hel rekke kompensasjoner, som tilter, shifter og rotasjoner. Det er ikke vanskelig å forestille seg at måten vi ubevist balanserer kroppen vår på, vil kunne føre til feilstillinger i konstruksjonen(skjelettet) som fører til låsninger og slitasjer. En hvilke som helst konstruksjon under for høyt trykk, vil naturligvis briste i svakeste ledd. Kroppen vår er en avansert tensigritet-konstruksjon og grunnen til feks. at nakken eller ryggen får problemer, i værste fall prolaps, kan skylles måten konstruksjonen vår bæres på og forholdet den har til tyngdekraften(trykk). Vi skjønner med denne kunnskapen at en bra kroppsholdning ikke bare er pent å se på, men særdeles viktig for helsen vår og vårt daglige velvære i å kunne bevege oss fritt uten smerter. BEHANDLINGEN Du har aldri før opplevd en mer spesifikk og målrettet behandling innen muskelterapi! En terapeut som jobber med Structural Bodywork innehar en dybde forståelse av kroppens 3-dimensjonale (anatomi i bevegelse) anatomiske system. Kunnskapen som formiddles i og under behandlingen er samtidig svært logisk og du vil raskt oppdage sammenhengen, som vil gi deg riktig grunnlag til å skape en permanent endring. 3-serien er en nøye sammensatt prossess og tilbys som en pakke på 3 sessions x 75 minutter. Terapeuten jobber strategisk og sammenhengende med myofasciale bindevevsteknikker, etter å ha vurdert ditt 3 dimisjonale holdningsmønster. Dine unike kompensasjoner vi bli avdekket og dette gir deg mulighet til å frigjøre bevegelseshindringene og å få kroppen din til å bevege seg mer balansert og optimalt. Slik kan du øke kroppslige prestasjoner og få mulighet til å bli hjelpt med flere typer kroniske muskel og skjelett lidelser.

Varighet: 1,3 timer
Pris: 1300

3 serie Structural Bodywork tilbys av:

» Browse schedule.