Ask Kiær Grøsfjeld

Ask Kiær Grøsfjeld er født i 1993 og kommer opprinnelig fra Stavanger. Han er utdannet osteopat D.O. MNOF ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Høyskolen er den eneste i Norge som tilbyr Osteopatiutdanning, og studiet går over 4 år. For å kunne titulere seg Osteopat D.O. MNOF kreves det en ettårig videreutdanning etter fullført bachelorgrad. Dette kvalifiserer til å bli medlem av Norsk Osteopat Forbund (NOF). Ask har behandlet pasienter på skolens egen behandlingsklinikk i løpet av de to siste årene av studiene. Dette har gitt variert erfaring med ulike plager/smertetilstander som nakke, skulder, rygg, bekken, idrettsskader, hodepine, fordøyelsesbesvær med mer. Ask er opptatt av å skreddersy behandlingen til den enkelte, ved å først ha en utdypende kartleggingssamtale med pasienten. Denne informasjonen brukes videre sammen med en grundig undersøkelse for å kunne finne sammenhengen til pasientens plager, hverdag og kropp. I behandlingen bruker han en rekke ulike behandlingsteknikker som spesifiseres til hver enkelt pasient. Dette kan inkludere eksempelvis manipulasjon(knekking), mobiliseringsteknikker, tøyninger, bløtvevsbehandling med mer.

Behandlinger tilgjengelig:

Osteopati første konsultasjon , Osteopati oppfølging