Kari Lise Herland

Kari Lise videreutdanner seg for tiden i utlandet og har permisjon fra bbw fom 01.-sept 2016- 19.februar 2017 Kari Lise har over flere år jobbet som profesjonell kinesiolog og er svært opptatt av å stadig tilføre seg ny kunnskap innen fagfeltet. I 2010 ble hun uteksaminert som massør fra Axelsons Body Work School i Oslo. Hun har i tillegg godkjenning som helsearbeider og har jobbet i 5 år som apotektekniker. Kari Lise har erfaring med ulike muskulære problemer, og anser som en av sine styrker i sin kunnskap og erfaring, forståelsen av kroppens meridiansystem. Hun jobber også med toppidrettsutøvere innen friidrett, og fotballspillere fra ulike nivåer/divisjoner. For tiden holder Kari Lise på med en utdannelse ved siden av praksisen. EGOSCUE er en metode som har vært brukt i USA de siste 30 årene og som nå gjør sitt inntog i Europa. Dersom musklene har nedsatt funksjonsevne vil kroppen påvirkes og skjelett utsettes for feilbelastning. Egoscue avdekker funksjonsfeil , øker/setter klientens bevissthet i stand til å forstå sammenhengen mellom kroppens ledd og muskelsystem. Dette gjøres daglig gjennom enkle og skånsomme øvelser og kroppens styrke og strekk stimuleres. Når musklaturens naturlige spenning gjenopprettes utsettes Ikke muskler og ledd for negativt stress. Kroppsholdning, balanse og yte evne er helt avgjørende for at vi skal kunne ta ansvar for egen helse. Kari Lise har en brennende interesse for forebyggende friskvern, og opprettholdelse av kroppens bevegelsesapparat. Hun anser dette som svært viktige nøkkler til kroppens funksjons- og restitusjonsevne. Kari Lise er medlem i Norges Massasjeforbund og fra og med 1.januar 2013 flytter Kari Lise behandlingslokale fra marken der hun har praktisert i 2 1/2 år. Hun ønsker både nye og gamle kunder velkommen til behandling på Bergen Body Work AS.

Behandlinger tilgjengelig:

Kinesologi 60 minutt , Kinesologi 75 minutt , Myofascial Release 120 minutt , Myofascial Release 45 minutt , Myofascial Release 60 minutt , Myofascial Release 75 minutt , Myofascial Release 90 minutt